Mycie i dezynfekcja opakowań

MYCIE I DEZYNFEKCJA OPAKOWAŃ

 

Opakowania zbiorcze są wyłącznie myte. Opakowani  jednostkowe mogą być myte i dezynfekowane. Przykłady opakowań, które mogą być poddawane procesom mycia i dezynfekcji to opakowania szklane (słoje), metalowe (puszki, kapsle), z tworzyw sztucznych (łubianki, korki, nakrętki), zwrotne (od konsumenta), nowe (od producenta). Środki myjące i dezynfekujące są analogiczne do tych stosowanych do mycia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń.

 

Mycie butelek

 

Mycie opakowań szklanych powinno być zorganizowane tak, aby bezpośrednio po tym procesie były one użyte do napełniania. Przetrzymanie opakowań po procesie mycia i dezynfekcji powoduje ponowne ich zanieczyszczenie.

Typy urządzeń do mycia butelek

 • natryskowe
 • natryskowo – zanurzeniowe
 • zanurzeniowe

Etapy procesu mycia: nakładanie butelek, wstępne moczenie w wodzie 35 – 40°C / 2 –5 min. (zmniejszenie ilości stłuczki butelek), moczenie w 1 % roztworze ługu 65 – 70°C / 2 –5 min. (odmoczenie etykiet). Następnie następuje spłukiwanie etykiet (nie zawsze) natryskiwanie używanym 0,8 – 1% roztworem ługu w temperaturze 65 – 70°C (wew. i na zewn. opakowania), natryskiwanie świeżym 0,9 – 1,5% roztworem ługu 65 –75°C (w sumie 6 –10 min.), płukanie ciepłą wodą 35 – 40°C / ok.2 min., płukanie zimną wodą 12 –15°C / ok.2 min., ociekanie butelek (osuszanie)

W niektórych myjkach jest również sekcja dezynfekcji.

Niedomycie butelek może być spowodowane złą pracą myjki, nieprzestrzeganiem parametrów procesu mycia (temperatury, stężenia środków myjących). Kontrolą stężenia środków myjących zwykle zajmuje się laboratorium – wykorzystywana do tych celów jest zwykle metoda miareczkowania próbek roztworów pobieranych podczas pracy myjki (np. co  godzinę).

Nieskuteczne mycie butelek czasami jest spowodowane zbyt rzadką wymianą roztworu myjącego (mają one swój kres zwilżalności). Dla prawidłowości pracy myjki ważne jest utrzymywanie jej w czystości zgodnie z instrukcją użytkowania (mycie i dezynfekcja samej maszyny).

 

Mycie wieczek metalowych

 

Zwykle stosuje się w tym przypadku kąpiel w gorącej wodzie oraz natrysk parą wodną.

 

Mycie puszek

 

Stosowane tutaj myjki natryskowe mają konstrukcję zbliżoną do myjek do słoików (stosowane jest tylko niższe ciśnienia do wody natryskowej). Suszenie zwykle następuje strumieniem gorącego powietrza.

 

Mycie beczek

 

Sposób mycia i dezynfekcji beczek zależy od rodzaju z jakiego są wykonane:

 1. beczki drewniane (myjki rotacyjne)
 • natrysk wodą i mycie szczotkami
 • czopowanie otworu dennego
 • mycie gorącą wodą o temp. 60°C
 • spłukiwanie wnętrza zimną wodą
 1. beczki metalowe
 • urządzenia automatyczne często sprzężone z urządzeniami do rozlewu
 1. beczki z polietylenu (PU)
 • myjki szczotkowe
 1. inne opakowania
 • zależne od rodzaju tworzywa i kształtu opakowania
 • w urządzeniach mechanicznych

 

Mycie opakowań kartonowych wielowarstwowych

 

Opakowania takie są najczęściej myte i dezynfekowane równocześnie z ich formowaniem, tuż przed procesem napełniania. Mycie i dezynfekcja odbywają się przez kąpiel lub natrysk perhydrolu.

 

Ocena skuteczności mycia i dezynfekcji opakowań

 

Metoda wizualna

 • Umyte opakowania ocenia się wzrokowo na tle oświetlonego ekranu z matowego szkła. Ekrany mogą być wyposażone w lupy powiększające.
 • Ocena zwilżalności szkła – ma być jednolity film wodny. Okresowo należy sprawdzić, czy film ten utrzymuje się przez 2 min.
 • Co 5 – 10 butelek należy sprawdzać je na sucho, czy nie pozostają naloty (szczególnie należy obserwować dno i szyjkę butelki).

 

Metody fizyczne

 • Fotokomórki kontrolujące czystość butelek.
 • Specjalne urządzenia prześwietlające butelki i automatycznie oddzielające butelki niedomyte.

 

Metody mikrobiologiczne stosowane do materiałów pomocniczych

 1. Metoda wizualna – obserwacja opakowania z zewnątrz i od wewnątrz.
 2. Metoda mikrobiologiczna (bezpośrednia) polega na rozdaniu podłoża hodowlanego wewnątrz opakowań i hodowli drobnoustrojów bezpośrednio na badanej powierzchni (np. w kartonikach).
 3. Metoda tamponowa (wymazu).
 4. Metoda popłuczyn.
 5. Metody odciskowe.